• Pouze po telefonickém domluvení schůzky - Po-Ne: 8:00-20:00 hod.
  • Dubská 1635, 415 01 Teplice
  • 777-142-240

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje „Obchodní podmínky“ pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je pouze zboží (z eshopu) uvedené v objednávce.

 

3. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

 

4. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu, popř. ČESKÉ POŠTĚ. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele.

Platba za zboží je možná výhradně bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo formou dobírky, kterou kupující uhradí přepravní společnosti (ČESKÉ POŠTĚ), která mu objednané zboží doručí. Jiné možnosti platby za zboží neumožňujeme.

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží skladem je v průměru 2 – 3 dny. V případě, že je zboží skladem, jej prodávající vyexpeduje v nejbližším možném termínu.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 777 142 240 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. .

 

6. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

  • Osobní odběr na výdejním místě – 0 Kč
  • Česká pošta po České republice (platba předem) – 150 Kč
  • Česká pošta – Ústecký kraj (platba předem) – 100 Kč

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na výdejním místě www.karavanyteplice.cz (po telefonické domluvě termínu a času) na adrese DUBSKÁ 1635, 415 01 TEPLICE. Zboží bude rezervováno po dobu 3 pracovních dní, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví předem jinak. Na výdejním místě není možné platit hotově, tedy je nutné nejdříve zaplatit bankovním převodem.

Zboží je posíláno společností  ČESKÁ POŠTA. Dodací lhůta je v rámci ČR 72 hod. od expedice zboží, probíhá přes den od 10.00 – 18.00 hod.

 

7. Reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

– poškozené zboží
– doručení jiného zboží, než jste si objednali
– nekompletní zboží (bez předchozího upozornění)

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele.
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:
V případě  nesplnění provozovatelem smluvních podmínek dodání.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali, zašlete zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní a musí být vráceno ve  vhodném přepravním obalu, protože provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Provozovatelem:
V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží.

V případě odstoupení zákazníkem – musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu vitezslav.samal@volny.cz . Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

9. Ochrana dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů provozovateli internetového obchodu www.karavanyteplice.cz panu Vítězslavovi Šámalovi, který se zavazuje, že veškeré  osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

 

10. Údaje o provozovateli internetového obchodu

Prodávající:

Vítězslav Šámal

Lhenice 44, 415 01 Bžany

 IČO: 64028089

DIČ: CZ7003222831

 

Kontaktní údaje
Telefon: 00420 777 142 240
E-mail:  vitezslav.samal@volny.cz
Sídlo firmy: Lhenice 44, 415 01 Bžany

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

2500678634/2010     Fio banka a.s.
Prodávající je plátcem DPH.

Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vás o jejich povolení/odsouhlasení, aby byla zachována plnohodnotná funkčnost webu.